932/1998

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista 23 päivänä joulukuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1325/1996) 11 §:n 2 ja 3 momentin seuraavasti:

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämän päätöksen 2―4 §:ssä tarkoitetuista vaatimuksista, jotka koskevat opintojen laajuutta ja sisältöä, voidaan poiketa hyväksyttäessä hakijoita vuosina 1997―2003 järjestettäviin KHT-tutkintoihin, jos hakijan suorittamat

1) laskentatoimen opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista aineopintokokonaisuutta;

2) oikeustieteen opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista oikeustieteen perusopintokokonaisuutta ja opinnoista yli puolet on yritystoimintaa koskevaa oikeutta ja vero-oikeutta;

3) muut opinnot tai arvosanat vastaavat laajuudeltaan 4 §:ssä tarkoitettuja yleisopintoja, eivätkä opinnot poikkea sisältöä koskevista vaatimuksista enempää kuin yhdessä aineessa.

Tämän päätöksen 5―7 §:ssä tarkoitetuista vaatimuksista, jotka koskevat opintojen laajuutta ja sisältöä, voidaan poiketa hyväksyttäessä hakijoita vuosina 1997―2003 järjestettäviin HTM-tutkintoihin, jos hakijan suorittamat

1) laskentatoimen opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista aineopintokokonaisuutta tai ovat vähintään 20 opintoviikon laajuiset;

2) oikeustieteen opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista oikeustieteen perusopintokokonaisuutta tai ovat vähintään 10 opintoviikon laajuiset ja opinnoista yli puolet on yritystoimintaa koskevaa oikeutta ja vero-oikeutta;

3) muut opinnot tai arvosanat vastaavat laajuudeltaan 7 §:ssä tarkoitettuja yleisopintoja, eivätkä opinnot poikkea sisältöä koskevista vaatimuksista enempää kuin yhdessä aineessa.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1998.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Leena Rinkineva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.