931/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeriön päätös valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtion elokuvatarkastamo hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) luettelot ja muut myyntiin tarkoitetut julkaisut;

2) tieto- ja asiantuntijapalvelut;

3) valokuva- ja kopiopalvelut; sekä

4) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

2 §

Valtion elokuvalautakunnan ensimmäisenä muutoksenhakuasteena tekemät päätökset ovat maksuttomia. Maksuttomia ovat myös elokuvatarkastamon kansainväliseen yhteistyöhön liittyvä toiminta, vähäiset tiedottamis-, opastus- ja neuvontapalvelut sekä poliisin ja tullin oikeudenhoitoon pyytämä virka-apu. Valtion elokuvatarkastamon arkisto- aineiston ja kortistojen käyttö elokuvatar-kastamon tiloissa on maksutonta itsepalvelua.

3 §

Valtion elokuvatarkastamon elokuvista ja video-ohjelmista tekemistä tarkastuspäätöksistä, jotka perustuvat elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annettuun lakiin (300/1965) ja video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta annettuun lakiin (697/1987), peritään elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta annetussa asetuksessa (249/1997) säädetyt kiinteät maksut.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1998

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.