930/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 51 §:n 3 momentin, 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/1972) 7 ja 8 §:n sekä 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 32 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 1043/1996:

1 §
Opintolainan enimmäiskorko

Opintolainan enimmäiskorko on 4,9 prosenttia.

2 §
Valtion maksama korkotuki sekä lainansaajan korko-osuus

Valtion luottolaitoksille korkotuen alaisista opintolainoista maksaman korkotuen määrä on 1,85 prosenttia.

Lainansaajan korko-osuus on 3,05 prosent-tia.

3 §
Valtion suorittama hoitokorvaus

Opintotukilain (28/1972) 8 §:ssä tarkoitet- tu hoitokorvaus sisältyy 1 §:ssä tarkoitettuun enimmäiskorkoon.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 ja se on voimassa vuoden 1999 loppuun.

Tällä päätöksellä kumotaan 10 päivänä joulukuuta 1997 annettu valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (1122/1997).

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.