928/1998

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) liitteenä olevan maksutaulukon 5, 9 ja 10 §:n, sellaisena kuin niistä on 5 § 28 päivänä helmikuuta 1996 annetussa päätöksessä (123/1996) sekä 9 ja 10 § 15 päivänä elokuuta 1997 annetussa päätöksessä (797/1997), seuraavasti:Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
5 §
Tavaramerkkiasiat
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 1 000 mk
Rekisteröinnin uudistamismaksu 1 100 mk
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 1 300 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 1 400 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 1 600 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 1 700 mk
Lisämaksu:
luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 400 mk
luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jäkeen 600 mk
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä 280 mk
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 230 mk
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 230 mk

Jos pyyntö rekisteröidyn merkin muuttamisesta tai tavaramerkkirekisteriin tehtävästä muusta merkinnästä esitetään tavaramerkin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 %:lla alennettuna.

Muutoksenhakumaksu 870 mk
Etuoikeustodistus 52 mk
Diaaritodistus 48 mk
Oikeaksi todistaminen 48 mk + 5 mk/sivu
Rekisteriote 70 mk
Yhteisön tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 250 mk
Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 750 mk
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 300 mk
9 §
Kaupparekisteriasiat
Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut:
Yksityisen elinkeinoharjoittajan perusilmoitus 350 mk
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 700 mk
Muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 500 mk
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 500 mk
Muu muutosilmoitus 250 mk
Aputoiminimen rekisteröinti 350 mk/nimi
Sulautumis- ja jakautumisasiat
Sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 1 500 mk + 250 mk/seuraava yhtiö
Sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa koskevan muutoksen ilmoittaminen 250 mk/yhtiö
Hakemus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanoon 1 500 mk + 900 mk/seuraava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 250 mk/yhtiö
Muut hakemusasiat
Hakemus osakepääoman alentamiseksi, arvonkorotusrahaston alentamiseksi, yhtiömuodon muuttamiseksi, voiton jakamiseksi, vararahaston alentamiseksi tai ylikurssirahaston alentamiseksi 2 150 mk
Otteet, todistukset ja jäljennökset:
Ote kaupparekisteristä 60 mk
Rekisteröintitodistus 90 mk
Manuaalisesti koottu historiaote 110 mk/tunti
Diaaritodistus 25 mk
Muu kaupparekisteriin perustuva todistus 110 mk/tunti
Yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 60 mk
Tilinpäätös- ja taseasiat
Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista (yhdeltä tilinpäätöskaudelta) 60 mk
Todistus tilinpäätösasiakirjojen jättämisestä 25 mk
ATK-järjestelmän käyttö
Liittymismaksut:
Käyttäjätunnuksia 1 500 mk
'' 2 - 10 250 mk/kpl
'' 11 - 100 mk/kpl
Käyttäjätunnuksen uudelleen avaaminen 250 mk
Käyttömaksut:
Kysely 2 mk
Toiminimikysely 1 mk
Peruspoiminta kaupparekisteritiedoista konekielisessä muodossa 80 000 mk vuodessa
Mikrofilmit:
Kaupparekisterin peruskortisto 18 000 mk
Kaupparekisterin ylläpitokortit 6 400 mk vuosi
Kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 3 800 mk/vuosi
Vuosien 1976-1980 tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen 10 000 mk
Tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1981-1998 8 000 mk vuosi
Tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1999- (sis. 20 000 tilinpäätöstä) 12 000 mk/vuosi
Lisämaksu/alkava 10 000 tilinpäätöstä 5 000 mk
Muutoksenhakumaksu:
Kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 870 mk
Oikeaksi todistamnen 48 mk 5 mk/sivu
10 §
Yrityskiinnitysasiat
Todistukset
Diaaritodistus 50 mk
Rasitustodistus 150 mk
Muu yrityskiinitysrekisteriin perustuva todistus 150 mk
Hakemus- ja ilmoitusasiat
Kiinnityshakemus 560 mk
Kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 1 100 mk
Vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 1 100 mk
Kiinnitysten yhdistäminen 1 100 mk
Kiinnitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 1 100 mk
Kiinnityksen kuolettaminen 100 mk
Ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta 150 mk
Ilmoitus saatavan hakemisesta 150 mk
Hakemus kiinnityksen jakamiseksi yrityksen jakautumisen yhteydessä 3 000 mk
Ilmoitus kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 300 mk
Kiinnityksen rahayksikön muuntaminen 200 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.