927/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä jouluuuta 1998

Asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun huumausaineasetuksen (1603/1993) 7 § ja

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Tuontilupa

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen (SopS 60/1976) listoissa I―IV mainitun huumausaineen tuontiluvan on lisäksi oltava Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukainen.


4 §
Vientilupa

Psykotrooppisia aineita koskevan yleisso pimuksen listoissa I―IV mainitun huumausaineen vientiluvan on oltava Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukainen.

6 §
Luvanvaraisuudesta vapauttaminen

Huumausaineen maahantuonnin ja maastaviennin luvanvaraisuudesta ovat vapautettuja vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listassa III mainitut valmisteet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.