907/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

lisätään työvoima- ja elinkeinokeskuksista 31 päivänä tammikuuta 1997 annettuun asetukseen (93/1997) uusi 15 a §, seuraavasti:

15 a §

Keskuksen yhteydessä toimii myös työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen sekä aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen ennakointija hankintatoimikunta, jonka keskus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimikunnan puheenjohtajana on keskuksen johtaja tai hänen määräämänsä keskuksen virkamies ja varapuheenjohtajana lääninhallitusta edustava toimikunnan jäsen. Keskus nimeää toimikuntaan enintään 10 muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Toimikunnassa ovat edustettuina keskuksen yritys-, työvoima- ja maaseutuosastot, lääninhallitus sekä keskeiset työmarkkinoita edustavat tahot.

Toimikunnan tehtävänä on koordinoida alueellista koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointia, joka koskee keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista ja muuta aikuiskoulutusta sekä lääninhallituksen hankkimaa ammatillista lisäkoulutusta, seurata eri hallinnonalojen koulutussuunnitelmien toimeenpanoa sekä tehdä ehdotuksia ennakointi- ja hankintatoiminnan kehittämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.