895/1998

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien hakuajoista vuonna 1999

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Sonnit ja kuohitut sonnit

Sonnien ja kuohittujen sonnien ensimmäinen palkkiohaku alkaa 11 päivänä tammikuuta 1999. Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 29 päivänä tammikuuta 1999.

Sonnien ja kuohittujen sonnien toinen palkkiohaku alkaa 12 päivänä huhtikuuta 1999. Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1999.

Sonnien ja kuohittujen sonnien kolmas palkkiohaku alkaa 9 päivänä elokuuta 1999. Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 27 päivänä elokuuta 1999.

Sonnien ja kuohittujen sonnien neljäs palkkiohaku alkaa 8 päivänä marraskuuta 1999. Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 26 päivänä marraskuuta 1999.

2 §
Sonnien ja kuohittujen sonnien palkkiohakemuslomakkeet

Sonnipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 105 vuodelle 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

Hakemus kuohituista sonneista maksettavasta palkkiosta on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 105C vuodelle 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

3 §
Uuhet

Uuhien palkkiohaku alkaa 8 päivänä helmikuuta 1999. Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 26 päivänä helmikuuta 1999.

Uuhipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 107 vuodelle 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

4 §
Emolehmät

Emolehmien palkkiohaku alkaa 7 päivänä kesäkuuta 1999. Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1999.

Emolehmäpalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 106 vuodelle 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

5 §
Hakemusten toimittaminen

Hakemukset on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimitetaan hakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on kysymyksessä olevana viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

6 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1998. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.