893/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä 3 päivänä syyskuuta 1996 annetun työministeriön päätöksen (674/1996) 4 §:n seuraavasti:

4 §
Pätevyyden osoittaminen

Työturvallisuuslaissa (299/1958) edellytetty pätevyys sukellustyöhön osoitetaan:

1) näyttötutkintona suoritetusta kevytsukeltajan tutkinnosta tai Pelastusopistossa suoritetusta soveltuvasta tutkinnosta annetulla todistuksella 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin;

2) näyttötutkintona suoritetusta ammattisukeltajan ammattitutkinnosta tai sen soveltuvasta osasta annetulla todistuksella 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin;

3) todistuksella tutkinnnosta, jonka vaatimukset vastaavat Euroopan sukellusteknologisen komitean (EDTC) vahvistamia vaatimuksia ja jonka työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön työsuojeluosasto tai sen määräämä viranomainen on hakemuksesta, opetushallituksen alaista valtakunnallista sukellusalan tutkintotoimikuntaa kuultuaan, hyväksynyt Suomessa kelpaavaksi pätevyyden osoitukseksi; taikka

4) poikkeustapauksessa muulla selvityksellä, jonka työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön työsuojeluosasto tai sen määräämä viranomainen on hakemuksesta, opetushallituksen alaista valtakunnallista sukellusalan tutkintotoimikuntaa kuultuaan, todennut riittäväksi pätevyyden osoitukseksi.

Muussa maassa kuin Suomessa annettu todistus on riittävä, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet todistuksen antaneen viranomaisen kanssa todistuksen vastavuoroisesta hyväksymisestä ja asiasta ei erikseen muuta säädetä tai määrätä.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1998.

Sillä, joka työ- tai muilla todistuksilla voi osoittaa tehneensä ennen tämän päätöksen voimaantuloa ansiotyönään sukellustyötä, on kuitenkin 4 §:n estämättä oikeus tehdä vastaavaa sukellustyötä 31 päivään joulukuuta 2000.

Sukellustyöhön päteväksi voidaan 2 §:n ja 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti vahvistaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000 tehdyn hakemuksen perusteella myös henkilö, joka työ- tai muilla todistuksilla osoittaa tehneensä ennen tämän päätöksen voimaantuloa ansiotyönään kyseistä sukellustyötä yhteensä vähintään viisi vuotta.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.