890/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 24 päivänä lokakuuta 1997 annetun lain (958/1997) 2 §:n 1 momentti ja 3 § seuraavasti:

2 §
Toimivaltainen elin

Neuvoston asetuksen 9 artiklassa tarkoitettu toimielin Suomessa on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

3 §
Tarkastus ja valvonta

Asianomaisella ministeriöllä ja valtionta-louden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa ja valvoa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimintaa toimivaltaisena elimenä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 169/1998
YmVM 4/1998
EV 142/1998

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.