885/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun lain (798/1998) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sen estämättä, mitä työttömyysturvalaissa (602/1984) ja ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetussa asetuksessa (1227/1996) säädetään, työtulo-osuuden määrästä vähennetään viisi prosenttia, jos työttömyyspäivärahan perusteena oleva työttömyysturvalain 23 §:ssä tarkoitettu palkka määritellään tammikuun 1 päivän 1999 jälkeen.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.