878/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 975/1993 ja 902/1996, seuraavasti:

15 §

Kokonaiskustannukset rahoitetaan perusturvaosuudella, maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuudella, valtion osuudella ja sijoitusten tuotoilla.

Perusturvaosuuteen katsotaan kuuluvan kokonaiskustannuksista sairausvakuutuslain (364/1963) mukaisia päivärahakuluja 9,3 prosenttia ja sairaanhoitokuluja 9,6 prosenttia, kansaneläkelain (347/1956) mukaisia eläkekuluja tai niitä vastaavia kuluja 6,57 prosenttia, perhe-eläkelain (38/1969) mukaisia eläkekuluja 0,28 prosenttia sekä maatalousyrittäjien eläkelain mukaisia eläkekuluja 14,39 prosenttia. Kolmea viimeksi mainittua prosenttilukua korotetaan kuitenkin vuosittain vuodesta 2000 alkaen vastaavasti 0,02, 0,03 ja 0,14 prosenttiyksikköä.

Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus on 32,95 prosenttia ja valtion osuus niin ikään 32,95 prosenttia kokonaiskustannuksista. Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuuteen lisätään kuitenkin prosenttimäärä, joka vastaa 21 §:n 1 momentin mukaisten vapaaehtoisten perusvakuutusten työtulojen yhteismäärän osuutta kaikkien vakuutusten työtulojen yhteismäärästä, ja valtion osuudesta vähennetään vastaava määrä.

Määrättäessä 2 momentissa tarkoitettujen kansaneläkelaitoksen suoritettavaksi tulevien kulujen rahoitusta ei kunnille lueta kansaneläkelain 62 §:ssä tarkoitettua kustannusosuutta.

Vastuuvajauksen kuoletus rahoitetaan perusturvaosuudesta. Korvausvastuun rahastotäydennys rahoitetaan yhtä suurin osin valtion osuudesta ja maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuudesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 167/1998
StVM 17/1998
EV 131/1998

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.