860/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista 25 päivänä helmikuuta 1966 annetun lain (106/1966) 1―6, 13 a ja 14―17 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § laissa 393/1990, 13 a § laissa 1009/1982, 15 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja laissa 1005/1987 sekä 16 § osaksi mainituissa laeissa 393/1990 ja 1009/1982.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi- kuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain täytäntöönpanosta 22 päivänä huhtikuuta 1966 annettu asetus (253/1966) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 161/1998
HaVM 11/1998
EV 136/1998

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.