849/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös mallasohran tuotantotuen maksamiselle satovuodelta 1998/99 asetettavista laatuvaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään tapahtuneessa esittelyssä eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista 10 päivänä joulukuuta 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (1144/1997) 7 §:n 3 momentin ja 17 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n 1 momentissa (242/1998) tarkoitetulle mallasohralle maksettavan tuotantotuen saamisen edellytyksenä on, että mallasohra täyttää Suomessa mallastamoiden sopimustoiminnassa satovuonna 1998/99 noudatettavat laatuvaatimukset ja että siitä on maksettu viljelijälle sopimustoiminnassa noudatettavan perushinnan mukainen hinta.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua mallasohran tuotantotukea tulee hakea kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta maa- ja metsätalousministeriön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 25 marraskuuta 1998 ja se koskee 1.7.1998―30.6.1999 välisenä aikana markkinoitua mallasohraa.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.