847/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut palavista nesteistä 15 päivänä huhtikuuta 1985 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (313/1985) 2 §:n 13 ja 14 kohdan, 41 §:n 2, 3 ja 4 momentin ja 44 §:n 4 momentin sellaisena kuin niistä ovat 41 §:n 2, 3 ja 4 momentti ja 44 §:n 4 momentti päätöksessä 1198/1995, sekä

lisännyt 2 §:ään uuden 22 kohdan, 41 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa päätöksessä 1198/1995, uuden 5 momentin, 44 §:ään, sellaisena kuin se on päätöksessä 712/1993 ja mainitussa päätöksessä 1198/1995, siitä viimeksi mainitulla päätöksellä kumotun momentin tilalle uuden 5 momentin, 52 §:ään uuden 2 momentin ja 54 §:ään uuden 6 momentin seuraavasti:

2 §

Tässä päätöksessä tarkoittaa:


13) siirrettävä säiliö siirrettävää palavan nesteen säiliötä, jonka tilavuus on enemmän kuin 450 l;

14) säiliökontti kuljetettavaa palavan nesteen säiliötä, jonka tilavuus on enemmän kuin 450 l;


22) tarkastuslaitos turvatekniikan keskuksen hyväksymää tarkastuslaitosta.

41 §

Säiliön valmistajan tai maahantuojan on haettava 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuille muovisille säiliöille lisäksi tarkastuslaitoksen hyväksyminen.

Säiliölle, jota ei valmisteta edellä mainittujen standardien mukaisesti, valmistajan tai maahantuojan on haettava säiliön rakenteen hyväksyminen tarkastuslaitokselta.

Hyväksymistä varten on säiliön rakenneselostus ja siihen liittyvät piirustukset, mahdolliset lujuuslaskut ja muut selvitykset toimitettava tarkastuslaitokselle.

Hyväksyttäessä säiliö vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (660/1997) mukaisena suurpakkauksena tai säiliökonttina, säiliölle ei vaadita erillistä tarkastuslaitoksen hyväksyntää.

44 §

Muusta aineesta kuin 1 momentin mukaisesta teräksestä tai alumiinista valmistetun säiliön rakenteelle tulee säiliön valmistajan tai maahantuojan hakea tarkastuslaitoksen hyväksyminen.

Hyväksyttäessä teräksinen säiliö 41 §:ssä mainitun liikenneministeriön päätöksen mukaisena suurpakkauksena, säiliölle ei vaadita erillistä tarkastuslaitoksen hyväksyntää.

52 §

Hyväksyttäessä säiliö 41 §:ssä mainitun liikenneministeriön päätöksen mukaisena suurpakkauksena tai säiliökonttina, säiliön kilvessä tulee lisäksi olla edellä mainitussa liikenneministeriön päätöksessä edellytetyt tiedot.

54 §

Hyväksyttäessä säiliö 41 §:ssä mainitun liikenneministeriön päätöksen mukaisena suurpakkauksena tai säiliökonttina, säiliön ilmaputki on korvattava paineentasauslaitteella.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.