840/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Laki ulkomaalaisvaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaalaisvaltuutetusta 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (446/1991) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Ulkomaalaisen aseman turvaamista sekä ulkomaalaisten, viranomaisten ja järjestöjen yhteistoiminnan edistämistä varten on asianomaisen ministeriön yhteydessä ulkomaalaisvaltuutetun virka.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-liskuuta 1999.

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät ulkomaalaisvaltuutetun virka ja ulkomaalaisvaltuutetun toimiston muut virat työministeriön viroiksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 143/1998
HaVM 9/1998
EV 122/1998

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.