830/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut 7 päivänä syyskuuta 1990 ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 2 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 5 §:n 1 ja 2 momentin, 11 §:n ja 15 §:n,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § ja 5 §:n 2 momentti liikenneministeriön päätöksessä 1245/1997, 3 § osaksi liikenneministeriön päätöksessä 1405/1992 ja mainitussa liikenneministeriön päätöksessä 1245/1997, 4 § osaksi mainitussa liikenneministeriön päätöksessä 1405/1992 sekä 5 §:n 1 momentti, 11 § ja 15 § viimeksi mainitussa liikenneministeriön päätöksessä seuraavasti:

2 §
Ajo-opetuksen määrä

Oppilaalle on annettava ajo-opetusta:

1) A1- ja A-luokkaa varten vähintään 12 ajokertaa;

2) B-, C1- tai C-luokkaa varten vähintään 30 ajokertaa tai, milloin opetus sisältää 2 a §:ssä tarkoitetun pimeällä ajamisen opetuksen, vähintään 32 ajokertaa; ja

3) C1E-luokkaa varten vähintään 18 ajokertaa.

C1- ja C-luokan opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun neuvoston direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.

Tutkinnon vastaanottaja voi ajoneuvohallintokeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti sallia poikkeuksia 1 momentissa mainituista ajo-opetuksen vähimmäismääristä, jos oppilaalle on aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti tai ajo-opetusta ajo-oikeuden saamiseksi.

3 §
Ajo-opetuksen antaminen

Ennen ajo-opetuksen antamista liikenteessä oppilaalle on opetettava liikennettä ja kuljettajaa koskevat perustiedot sekä riittävä ajoneuvon käsittelytaito, mahdollisuuksien mukaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella.

Ajokerran pituus on 25 minuuttia. Oppilaalle saa antaa ajo-opetusta enintään neljä ajokertaa päivässä ja kaksi ajokertaa peräkkäin.

Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella. C1 ja C-luokan ajo-oikeuden saamiseksi on oppilaalle, jolla ei ole B-luokan ajo-oikeutta, annettava opetusta kuorma-autolla vähintään 20 ajokertaa.

B-, C1- ja C-luokan ajo-opetukseen on sisällytettävä opetusta ajoharjoitteluradalla hyväksytyn opetusohjelman mukaisesti. Ajoneuvohallintokeskus antaa erikseen määräykset opetuksen sisällöstä milloin ajoharjoittelurata ei ole käytettävissä.

4 §
Jatko-opetuksen määrä ja antaminen

Jatko-opetuksessa on annettava teoriaopetusta vähintään neljä tuntia. Ajo-opetusta on annettava vähintään kahdeksan ajokertaa, joista vähintään kaksi ajokertaa on ajamista liikenteessä ja vähintään kuusi ajokertaa harjoittelua ajoharjoitteluradalla. Ajoneuvohallintokeskus antaa erikseen määräykset opetuksen sisällöstä, milloin ajoharjoittelurata ei ole käytettävissä.

Jatko-opetusta annettaessa on sovellettava 1 §:n 2 momentin määräystä teoriatunnin pituudesta ja 3 §:n 1 momentin määräystä ajokerran pituudesta.

5 §
Opetuksen järjestely

Autokoulun on laadittava hyväksytyn opetussuunnitelman mukainen lukujärjestys, josta ilmenevät opetuksen yleinen järjestely sekä teoriatuntien ajat ja paikat.

Teoriaopetus on annettava ensisijaisesti autokoulun opetustilassa. Autokoulut voivat järjestää yhteisesti teoriaopetuksen antamisen muuta kuin B-luokkaa varten, jos tutkinnon vastaanottaja sen hyväksyy.


11 §
Oppilaasta tehtävät ilmoitukset

Autokoulun on pidettävä luetteloa tai kortistoa henkilöistä, jotka ovat saaneet koulussa opetusta, sekä heidän saamansa opetuksen määrästä ja laadusta. Autokoulun on tehtävä ilmoitus jatko-opetukseen otetuista oppilaista sille tutkinnon vastaanottajalle, jonka valvonnassa koulu on.

15 §
Tutkinnossa hylkääminen

Tutkinnon vastaanottajan on palautettava tutkinnossa hylätylle opetustodistus merkinnällä hylkäämisen syystä. Uuteen tutkintoon pääsemisen edellytykseksi voidaan määrätä teoriakokeessa hylätylle lisäopiskelua ja ajokokeessa hylätylle lisäopetusta enintään kymmenen ajokertaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.