822/1998

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa*) 163/1998 11.11.1998 18.11.1998

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisankatu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.

*) Neuvoston direktiivi 74/63/ETY; EYVL N:o L 38, 11.2.1974, s. 31, neuvoston direktiivi 80/502/ETY; EYVL N:o L 124, 20.5.1980, s. 17, neuvoston direktiivi 86/354/ETY; EYVL N:o L 212, 2.8.1986, s. 27, neuvoston direktiivi 91/132/ETY; EYVL N:o L 66, 13.3.1991, s. 16, neuvoston direktiivi 92/88/ETY; EYVL N:o L 321, 6.11.1992, s. 24, neuvoston direktiivi 93/74/EY; EYVL N:o L 237, 22.9.1993, s. 23, neuvoston direktiivi 95/69/EY; EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 15, neuvoston direktiivi 96/25/EY; EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 35, komission direktiivi76/934/ETY; EYVL N:o L 364, 31.12.1976, s. 20, komission direktiivi83/381/ETY; EYVL N:o L 222, 13.8.1983, s. 31, komission direktiivi86/299/ETY; EYVL N:o L 189, 11.7.1986, s. 40, komission direktiivi87/238/ETY; EYVL N:o L 110, 25.4.1987, s. 25, komission direktiivi91/126/ETY; EYVL N:o L 60, 7.3.1991, s. 16, komission direktiivi92/63/ETY; EYVL N:o L 221, 6.8.1992, s. 49, komission direktiivi94/16/EY; EYVL N:o L 104, 23.4.1994, s. 32, komission direktiivi96/6/EY; EYVL N:o L 49, 28.2.1996, s. 29, komission direktiivi97/8/EY; EYVL N:o L 48, 19.2.1997, s. 22, komission direktiivi98/60/EY; EYVL N:o L 209, 25.7.1998, s. 50

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.