818/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Asetus valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain ja siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Seuraavat 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetut lait ja seuraava lainkohta tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999:

1) valtion erityisrahoitusyhtiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä annetun lain (442/1998) 9 §;

2) valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettu laki (443/1998);

3) valtiontakuurahastosta annettu laki (444/1998);

4) valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettu laki (445/1998);

5) vientitakuulain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (447/1998);

6) valtion vakauttamistakauksista annetun lain muuttamisesta annettu laki (448/1998);

7) laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta annettu laki (449/1998);

8) ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta annettu laki (450/1998);

9) valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta annettu laki (451/1998);

10) valtion pääomatakuista annetun lain muuttamisesta annettu laki (452/1998);

11) eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta annettu laki (453/1998).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1998.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.