809/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1137/1996) 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1119/1997, uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi määräämillään ehdoilla antaa Valtiokonttorin tehtäväksi tehdä ja hallinnoida korontasaus- sopimuksista johtuvat korko- ja valuuttariskien suojaukseen tarvittavat toimenpiteet.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 139/1998
TaVM 18/1998
EV 108/1998

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.