807/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman kilohailin pyynnin keskeyttämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten kilohailin kalastus kielletään Itämerellä (ICES-osa-alueet 22―32) sanotuille alueille vuodelle 1998 myönnetyn kilohailikiintiön täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten kieltoalueelta pyytämän kilohailisaaliin hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen lastaus ja purku on kielletty tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 1998 ja sitä sovelletaan vuoden 1998 loppuun.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1
2) Neuvoston asetus (EY) N:o 45/98; EYVL N:o L 12, 19.1.1998, s. 42

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Kalastusneuvos
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.