799/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Asetus yliopistoasetuksen 30 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä helmikuuta 1998 annetun yliopistoasetuksen (115/1998) 30 § seuraavasti:

30 §
Harjoittelukoulut

Harjoittelukoulussa on johtava rehtori, joka vastaa koulun toiminnasta.

Yliopisto voi määrätä harjoittelukoulun opettajien keskuudesta yhden tai useampia rehtoreita, apulaisrehtoreita ja vararehtoreita, jotka hoitavat johtosäännöllä määrättäviä tehtäviä.

Harjoittelukoulun hallinnosta ja toiminnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat harjoittelukoulujen johtosäännöt ovat edelleen voimassa siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa perusopetuslain (628/1998), lukiolain (629/1998) tai niiden nojalla annettujen säädösten kanssa, kunnes uudet johtosäännöt annetaan.

Harjoittelukouluasetuksen (336/1985) nojalla määrätyt vararehtorit, kouluasteen rehtorit ja kouluasteen vararehtorit hoitavat tehtäviään toimikausiensa loppuun, jollei yliopisto toisin päätä.

Päätökset, joilla opetusministeriö on harjoittelukouluasetuksen nojalla oikeuttanut koulun poikkeamaan peruskoulua ja lukiota koskevista säännöksistä tietyksi ajaksi, ovat voimassa määräajan päättymiseen perusopetusta, esiopetusta ja lukiokoulutusta koskevina.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen %

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.