786/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1998

Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut 10 päivänä joulukuuta 1997 antamansa päätöksen (1145/1997) 12 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 2 päivänä huhtikuuta 1998 annetussa päätöksessä (243/1998), seuraavasti:

12 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Tukea maksetaan enintään seuraavasti (mk/eläinyksikkö):

Alueet C1 C2 C2 pohjoinen C3 C3 C4 C4
ja saaristo
P1, P2 P3, P4 P4 P5
emolehmät 680 730 1 180 1 630 1 630 2 730 2 730
sonnit, 6 kk ja yli 1 550 1 600 2 050 2 500 2 500 3 600 3 600
uuhet, vuohet 1 430 1 538 2 050 4 000 4 600 5 700 7 300
siat 841 862 1 382 1 382 1 382 1 812 1 812
kanat 693 720 1 240 1 650 1 650 2 850 2 850
muu siipikarja 585 610 1 150 1 550 1 550 2 750 2 750


Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä marraskuuta 1998

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.