784/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen (334/1922) 7 § seuraavasti:

7 §

Lääninhallitus myöntää luvan sellaisen hautausmaan perustamiseen, joka ei kuulu evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, sekä yksityisen hautasijan perustamiseen. Hakemukseen on liitettävä selvitys alueen omistusoikeudesta ja muu tarpeellinen selvitys.

Hautausmaan perustamisesta evankelis-lu-terilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokun-nan seurakuntaa varten säädetään erikseen.

Lääninhallitus myöntää luvan krematorion perustamiseen. Hakemukseen on liitet tävä selvitys paikan omistusoikeudesta, krematorion ohjesääntö ja muu tarpeellinen selvitys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat lupahakemukset siirretään toimivaltaisen lääninhallituksen käsiteltäviksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.