777/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

Asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta 31 päivänä heinäkuuta 1995 annetun asetuksen (994/1995) 1 § seuraavasti:

1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtioneuvosto päättää yleisistunnossaan ja joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu, ovat ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain (255/1995) mukaiset toimiluvat ja toimiluvan muutokset.

Maksun suuruus on ammattikorkeakoulun toimiluvasta 10 000 markkaa ja toimiluvan muutoksesta 6 000 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä lokakuuta 1998.

Sellaisesta 1 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta perittävä maksu, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.