765/1998

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinolaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/1990) 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 169/1995:

1 §

Maaseutuelinkeinolain 4 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna luottolaitoksena pidetään myös Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:tä.

2 §

Maaseutuelinkeinolain 4 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja keskusrahalaitoksia ovat:

1) liikepankit;

2) Suomen Hypoteekkiyhdistys;

3) niiden osuuspankkien osalta, jotka ovat Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunnan jäseniä, sekä Okopankki Oyj:n osalta Osuuspankkien Keskuspankki Oyj;

4) niiden osuuspankkien osalta, jotka ovat Paikallisosuuspankit ry:n jäseniä, Oy Samlink Ab siten kuin 5 kohdassa säädetään;

5) säästöpankkien osalta ja säästöpankkiosakeyhtiöiden osalta Oy Samlink Ab, jonka tilinpitäjäpankkina toimii Aktia Säästöpankki Oyj; ja

6) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy, kuitenkin muissa luottolaitoksissa hoidetta- vana olevien Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n luottojen osalta niiden luottolaitosten keskusrahalaitokset, joissa kysymyksessä olevia luottoja hoidetaan.

3 §

Mitä 1 §:ssä säädetään luottolaitoksesta ja 2 §:ssä keskusrahalaitoksista, koskee maaseutuelinkeinolain mukaisen lainoituksen ohella myös lain 59 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen lakien ja lainsäädäntöjen sekä niiden nojalla annettujen asetusten, päätösten ja määräysten mukaisten vastaavien tehtävien hoitamista.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä lokakuuta 1998 ja sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan maaseutuelinkeinolaissa tarkoitetuista keskusrahalaitoksista 30 päivänä heinäkuuta 1992 annettu maaja metsätalousministeriön päätös (683/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.