749/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on päättänyt

muuttaa eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä 27 päivänä kesäkuuta 1994 antamansa päätöksen (598/94) 2 §:n 1 momentin 3 b kohdan sekä 8 a §:n sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 1134/1994, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Päätöksessä tarkoitetaan:


3 b) Ruotsissa tai Tanskassa rekisteröidyllä hevosella hevosta, jolle Ruotsissa tai Tanskassa toimivaltainen viranomainen tai yhteisö on antanut 3 kohdassa tarkoitetun tunnistamisasiakirjan;


8 a §
Hevosten tuonti Ruotsista ja Tanskasta sekä vienti Ruotsiin ja Tanskaan

Poiketen siitä, mitä edellä tässä päätöksessä on määrätty, Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa rekisteröity hevonen saadaan tuoda Ruotsista tai Tanskasta Suomeen ja viedä Suomesta Ruotsiin tai Tanskaan, jos hevosta seuraa kuljetuksen ajan 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu tunnistamisasiakirja ja jos hevonen täyttää 3 §:ssä määrätyt yleiset terveysvaatimukset. Hevoselle ei kuitenkaan tarvitse tehdä 3 ja 8 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia eikä sillä tarvitse olla 7 §:ssä tarkoitettua terveystodistusta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.