736/1998

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

lisännyt vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annettuun valtioneuvoston päätökseen (34/1994) uuden 4 a §:n seuraavasti:

4 a §

Kansaneläkelaitos päättää, millaisella erillisselvityksellä vakuutetulla on oikeus saada 1 §:ssä mainittu korvaus paklitakselista, doketakselista ja muista merkittävistä ja kalliista solunsalpaajista. Korvaus näistä lääkkeistä suoritetaan edellyttäen, että erillisselvityksellä on osoitettu riittävä hoidollinen peruste ja että muut korvattavuuden edellytykset täyttyvät.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.