735/1998

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998

Valtioneuvoston päätös merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan

Valtioneuvosto on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1133/1997, sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu peruskorvaus suoritetaan merkittävistä ja kalliista lääkkeistä seuraavien sairauksien hoidossa edellyttäen, että erillisselvityksellä on osoitettu riittävä hoidollinen peruste ja että muut korvattavuuden edellytykset täyttyvät:

Lääke Sairaus
Kasvuhormoni Lasten vaikeat kasvuhäiriöt ja aikuisten vaikea kasvuhormonin puute erityisin käyttöaihein
Interferoni alfa Eräät kasvainsairaudet ja virusmaksatulehduksen muodot erityisin käyttöaihein
Interferoni beeta ja muut merkittävät ja kalliit MS-taudin hoidossa käytettävät lääkkeet Aaltoileva MS-tauti erityisin käyttöaihein
Dornaasi alfa Kystiseen fibroosiin liittyvä vaikea keuhkosairaus erityisin käyttöaihein
Mykofenolihappo Elimensiirron jälkitila suuren riskin potilailla erityisin käyttöaihein
Erytropoietiini Eräät munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan liittyvät anemiat ja autologinen verensiirto erityisin käyttöaihein
Takriini, donepetsiili, rivastigmiini ja muut merkittävät ja kalliit Alzheimerin taudin hoidossa käytettävät lääkkeet Merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttava Alzheimerin tauti erityisin käyttöaihein
Paklitakseli, doketakseli ja muut merkittävät ja kalliit solunsalpaajat Eräät syöpäsairaudet erityisin käyttöaihein
Merkittävät ja kalliit erektiohäiriöiden hoidossa käytettävät lääkkeet Vaikeasta perustaudista johtuva vaikea erektiohäiriö erityisin käyttöaihein
Naltreksoni Opiaattiriippuvuuden jälkitila ja alkoholiriippuvuus erityisin käyttöaihein
Orlistaatti ja muut merkittävät ja kalliit liikalihavuuden hoidossa käytettävät lääkkeet Sairaalloinen liikalihavuus erityisin käyttöaihein
2 §

Kansaneläkelaitos päättää, mitkä ovat ne erityiset käyttöaiheet, joilla edellä mainittujen lääkkeiden korvattavuus on lääketieteellisesti perusteltu ottaen huomioon lääkkeen hoidollisen arvon, ja millaisella erillisselvityksellä vakuutettu voi saada nämä lääkkeet peruskorvattuina.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Seuraavien lääkkeiden osalta päätöstä kuitenkin sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1999 lukien:

― kasvuhormoni

― interferoni alfa

― mykofenolihappo

― erytropoietiini

― paklitakseli, doketakseli ja muut merkittävät ja kalliit solunsalpaajat

― merkittävät ja kalliit erektiohäiriöiden hoidossa käytettävät lääkkeet

― naltreksoni

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.