733/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan alusten katsastuksista 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen (748/1983) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 177/1997, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

22. Luokituslaitosdirektiivi on alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettu neuvoston direktiivi 94/57/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/58/EY.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1998.

Komission direktiivi97/58/EY; EYVL N:o L 274, 7.10.1997, s. 8

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.