721/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä

Liikenneministeriö on kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (535/1998) 17 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös sisältää tarkempia säännöksiä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä.

2 §
Toimitilat, laitteet ja varusteet

Kuljettajantutkinnon vastaanottajalla tulee olla toiminnan laajuuteen nähden asianmukaiset toimitilat sekä tarvittavat laitteet ja varusteet kuljettajantutkinnon teoriakokeen ja vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupakokeen järjestämiseksi sekä tutkinto- ja ajolupatietojen tallettamiseksi ajokorttirekisteriin.

3 §
Laadunvarmistus

Kuljettajantutkintotoiminnan laatu tulee osoittaa ajoneuvohallintokeskuksen ohjeiden mukaisella laatukäsikirjalla.

4 §
Toimipaikalla säilytettävät tiedot

Kuljettajantutkintotoimintaa harjoittavalla toimipaikalla tulee säilyttää ja ylläpitää ainakin seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset:

1) laatukäsikirja;

2) kuljettajantutkintotoiminnan tarkastuspöytäkirjat;

3) muiden lakisääteisten tarkastusten pöytäkirjat;

4) todistukset henkilöstön lisäkoulutuksesta;

5) luettelo laatupoikkeamista;

6) toimitilojen vuokra- ja käyttösopimukset; sekä

7) ajoneuvohallintokeskuksen määräämät kuljettajantutkintotoiminnan valvonnassa tarvittavat muut asiakirjat.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.