720/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 27 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1404/1992, ja

muutetaan 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1600/1995, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tutkinnon vastaanottajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa palvelun tuottajaa, jonka kanssa ajoneuvohallintokeskus on tehnyt kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) tarkoitetun kuljettajantutkintotoimintaa koskevan sopimuksen, tai ajoneuvohallintokeskusta sen hoitaessa itse kuljettajantutkintotoimintaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.