719/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä

Liikenneministerin esittelystä säädetään kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (535/1998) 17 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) säädetään, kuljettajantutkintotoiminnassa noudatetaan tätä asetusta.

2 §
Kuljettajantutkinnon vastaanottaja

Kuljettajantutkinnon vastaanottajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa palvelun tuottajaa, jonka kanssa ajoneuvohallintokeskus on tehnyt 1 §:ssä mainitussa laissa tarkoitetun kuljettajantutkintotoimintaa koskevan sopimuksen ja ajoneuvohallintokeskusta sen hoitaessa itse kuljettajantutkintotoimintaa.

3 §
Kuljettajantutkinnon ajokokeita vastaanottavan henkilön pätevyys

Vaatimuksena kuljettajantutkinnon ajokokeita vastaanottavana henkilönä toimimiselle on joko liikenneopettajantutkinto ja vähintään vuoden päätoiminen työkokemus liikenneopettajana tai riittävä aikaisempi kokemus ajokokeen vastaanottotehtävissä. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä hyväksyä henkilön toimimaan ajokokeiden vastaanottajana, jos hän on muulla tavalla osoittanut omaavansa tehtävän vaatiman ammattitaidon.

4 §
Tutkintopaikka

Ajoneuvohallintokeskus määrää ne paikkakunnat, joilla kuljettajantutkinnon ajokoe voidaan järjestää.

5 §
Tutkinto- ja ajolupakoemaksujen periminen

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan on perittävä maksu kuljettajantutkinnosta tai ajolupakokeesta etukäteen tutkintoon tai kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

6 §
Kuljettajantutkintotoimintaa koskeva sopimus

Kuljettajantutkintotoimintaa koskevassa sopimuksessa on sen lisäksi, mitä 1 §:ssä mainitun lain 3 §:n 3 momentissa säädetään, sovittava ainakin:

1) toimialueella sijaitsevien toimipaikkojen vähimmäismäärästä;

2) kuljettajantutkintotoimintaan sisältyvistä kuljettajantutkinto-, ajolupakoe- ja muista palveluista;

3) kuljettajantutkintotoimintaan sisältyvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen sekä kuljettajantutkintoja ja ajolupakokeita vastaanottavien henkilöiden riittävän ammattitaidon varmistamiseksi noudatettavasta menettelystä;

4) tieliikenteen tietojärjestelmän käyttämisessä ja tietojen tallettamisessa noudatettavasta menettelystä sekä edellytettävän tietosuojan osoittamisesta;

5) kuljettajantutkinto- ja ajolupakoemaksun perimisessä ja tilittämisessä ajoneuvohallintokeskukselle noudatettavasta menettelystä;

6) korvauksesta, jonka ajoneuvohallintokeskus suorittaa kuljettajantutkinnon vastaanottajalle ja sen suorittamistavasta; sekä

7) sopimuskaudesta, toiminnan aloittamisesta ja sopimuksen päättymisestä kesken sopimuskauden.

7 §
Ajoneuvohallintokeskus kuljettajantutkinnon vastaanottajana

Ajoneuvohallintokeskus voi toimia kuljettajantutkinnon vastaanottajana, jos se on tarpeen kuljettajantutkintotoimintaan sisältyvien palvelujen saatavuuden tai laadun taikka toiminnan kustannustehokkuuden varmistamiseksi eri puolilla maata.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.