712/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kilpailuviraston maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

Maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä toimitettavat viraston selvitykset, koosteet viraston päätöksistä ja muut julkaisut,

2) viraston tiedostojen tai niiden käyttöoikeuksien luovuttaminen sekä tiedostoissa olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta,

3) tilauksesta annettava koulutus ja vastaava asiantuntijapalvelu, sekä

4) valokopiot ja muut jäljennökset.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1998 ja on voimassa 29 päivään helmikuuta 2000.

Tällä päätöksellä kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kilpailuviraston maksullisista suoritteista (1639/1993).

Tämän päätöksen mukaiset maksut peritään sen voimaantulon jälkeen tilatuista suoritteista. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tilatuista suoritteista peritään maksu ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleen päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Liite

Maksutaulukko

1) kilpailunrajoituksista annetun lain 19 §:n mukainen poikkeuslupa 6 000 mk
2) kilpailunrajoituksista annetun lain 19 a §:n mukainen puuttumattomuustodistus 3 000 mk

Mikäli samalla haetaan vaihtoehtoisesti sekä puuttumattomuustodistusta että poikkeuslupaa, peritään poikkeusluvan maksu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.