707/1998

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimike MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä*) 138/1998 24.9.1998 30.9.1998
MMMp rehuvalmisteiden valmistuksen omavalvonnasta 139/1998 24.9.1998 30.9.1998

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisankatu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.

*)Neuvoston direktiivi 70/373/ETY; EYVL N:o L 170, 3.8.1970, s. 2, neuvoston direktiivi 72/275/ETY; EYVL N:o L 171, 29.7.1972, s. 39, neuvoston direktiivi 95/53/EY; EYVL N:o L 265, 8.11.1995, s. 17, komission direktiivi71/250/ETY; EYVL N:o L 155, 12.7.1971, s. 13, komission direktiivi71/393/ETY; EYVL N:o L 279, 20.12.1971, s. 7, komission direktiivi72/199/ETY; EYVL N:o L 123, 29.5.1972, s. 6, komission direktiivi73/46/ETY; EYVL N:o L 83, 30.3.1973, s. 21, komission direktiivi73/47/ETY; EYVL N:o L 83, 30.3.1973, s. 35, komission direktiivi74/203/ETY; EYVL N:o L 108, 22.4.1974, s. 7, komission direktiivi75/84/ETY; EYVL N:o L 32, 5.2.1975, s. 26, komission direktiivi76/371/ETY; EYVL N:o L 102, 15.4.1976, s. 1, komission direktiivi76/372/ETY; EYVL N:o L 102, 15.4.1976, s. 8, komission direktiivi78/633/ETY; EYVL N:o L 206, 29.7.1978, s. 43, komission direktiivi81/680/ETY; EYVL N:o L 246, 29.8.1981, s. 32, komission direktiivi81/715/ETY; EYVL N:o L 257, 10.9.1981, s. 38, komission direktiivi84/4/ETY; EYVL N:o L 15, 18.1.1984, s. 28, komission direktiivi84/425/ETY; EYVL N:o L 238, 6.9.1984, s. 34, komission direktiivi92/89/ETY; EYVL N:o L 344, 26.11.1992, s. 35, komission direktiivi92/95/ETY; EYVL N:o L 327, 13.11.1992, s. 54, komission direktiivi93/28/ETY; EYVL N:o L 179, 22.7.1993, s. 8, komission direktiivi93/70/ETY; EYVL N:o L 234, 17.9.1993, s. 17

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.