699/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1998

Asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintoasetuksen (1707/1995) 16 §, sekä

muutetaan 13―15 §, näistä 13 § sellaisena kuin se on asetuksessa 638/1997 ja 15 § sellaisena kuin se on osittain mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

13 §
Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja

Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajan tehtävä on ennen siihen määräämistä ilmoitettava julkisesti haettavaksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

14 §
Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenet

Verovirasto pyytää kuntien ehdotukset verotuksen oikaisulautakunnan jäseniksi. Kunnan on ilmoitettava ehdottamansa henkilö verovirastolle ja maakunnan liitolle, jonka on annettava verovirastolle lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä. Kunnan ehdotus lautakunnan jäseneksi ja maakunnan liiton lausunto on annettava hyvissä ajoin ennen lautakunnan toimikauden alkua.

Lounais-Suomen veroviraston on varattava Ahvenanmaan maakuntahallitukselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen Ahvenanmaan verotoimiston verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten määräämistä.

15 §
Järjestäytyminen

Verotuksen oikaisulautakunnan järjestäytymisestä kuten jaostojen lukumäärästä, tehtäväjaosta niiden kesken, jaostojen puheenjohtajista ja niiden jäsenistä päättää oikaisulautakunta soveltaen, mitä verohallintolain 4 §:n 4 momentissa säädetään. Oikaisulautakunta päättää, kuka oikaisulautakunnan jäsenistä yhdessä puheenjohtajan kanssa ratkaisee verohallintolain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen, jossa veron määrä voi muuttua enintään 10 000 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1998.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.