688/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nitraatin enimmäispitoisuudesta eräissä kasviksissa

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 31 päivänä tammikuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) No 194/97 2 artiklan 2 kohdassa säädetystä väliaikaisesta luvasta.

2 §
Enimmäismäärät

Suomessa tuotetun ja elintarvikkeeksi tarkoitetun tuoreen pinaatin nitraatin enimmäismäärä on 5 000 mg/kg edellyttäen, että raja-arvojen saavuttamiseksi asteittain noudatetaan hyvää maatalouskäytäntöä ja menettelytapoja.

3 §
Hyvä maatalouskäytäntö ja muut menettelytavat

Hyvästä maatalouskäytännöstä ja menettelytavoista nitraattipitoisuuden alentamiseksi antaa suosituksia, tarkempia ohjeita ja tietoja Elintarvikevirasto ja Maatalouden tutkimuskeskus.

4 §
Valvonta

Elintarvikevirasto huolehtii Euroopan yhteisössä sovittujen salaatti- ja pinaattinäytteiden tutkimisesta.

5 §
Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa vuoden 1999 huhtikuun loppuun, jonka jälkeen kauppa saa myydä sille siihen mennessä toimitetut tämän päätöksen mukaiset tuotteet.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 1998.

Komission asetus 194/97/EY, EYVL nro L 31, 1.2.1997, s. 48.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.