675/1998

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä elokuuta 1982 annetun korkolain (633/1982) 1 §:n 2 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 943/1983, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia ei sovelleta:


3) määräajoin maksettavaan elatusapuun, joka on vahvistettu suoritettavaksi avioliitto- lain (234/1929) nojalla, tai kunnan takautumissaatavaan, joka perustuu elatusturvalain (671/1998) nojalla lapselle maksettuun elatustukeen; eikäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 128/1997
LaVM 4/1998
EV 83/1998

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.