664/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Asetus valtion virka-ansiomerkkiasetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 24 päivänä maaliskuuta 1961 annetun valtion virka-ansiomerkkiasetuksen (166/1961) 5 § seuraavasti:

5 §

Jos palvelus samana kalenterivuotena tai yhtäjaksoisesti eri vuosina on keskeytynyt kuutta kuukautta pitemmäksi ajaksi, on kes keytysaika vähennettävä palvelusvuosista.

Mitä 1 momentissa on sanottu ei kuitenkaan ole sovellettava aikaan, jolloin asianomainen on ollut vuosilomalla, äitiys- tai vanhempainvapaalla, eikä milloin keskeytys on johtunut virantoimituksessa saadusta ruumiinvammasta, virantoimituksesta aiheutuneesta sairaudesta, julkisen tehtävän hoitamisesta tai siitä, että henkilö ilman omaa syytään on ollut pidätettynä tai estettynä virkaansa tai tehtäväänsä hoitamasta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1998.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.