654/1998

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1998

Asetus Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 9 päivänä marraskuuta 1995 tehty Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskeva lisäpöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetulla lailla (653/1998) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 10 päivänä heinäkuuta 1998 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 17 päivänä heinäkuuta 1998, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomi on antanut lisäpöytäkirjan 2 artiklan mukaisen selityksen:

Suomen hallitus ilmoittaa 9 päivänä marraskuuta 1995 tehdyn Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti, että se tunnustaa erityistä asiantuntemusta omaavan, lainkäyttövaltansa piirissä olevan edustavan kansallisen kansalaisjärjestön oikeuden jättää kanteluja sitä vastaan.

3 §

Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 10 päivänä heinäkuuta 1998 annettu laki (653/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 76/1998)

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.