652/1998

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1998

Asetus Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden antavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 24 päivänä lokakuuta 1990 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden antavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 27 päivänä maaliskuuta 1998 annetulla lailla (651/1998) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 27 päivänä maaliskuuta 1998, on voimassa 9 päivästä tou- kokuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta 27 päivänä maaliskuuta 1998 annettu laki (651/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 2 päivänä syyskuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 74/1998)

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.