627/1998

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista maaliskuun 30 päivänä 1998 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (238/1998) 4 §:n, ja

lisännyt liitteeseen 2 uuden 5 kohdan, seuraavasti:

4 §
Kemikaaleja koskevat maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Tuotevalvontakeskus perii liitteessä 2 mainitut kiinteät maksut seuraavista kemikaalilain mukaisista suoritteista:

1) kemikaalilain 20 §:ssä tarkoitettu uuden aineen ilmoitus;

2) sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1642/1993) 8 §:ssä tarkoitettu poikkeus uuden aineen ilmoitusvelvollisuudesta;

3) kemikaalilain 57 §:ssä tarkoitettu valtuutetun testauslaboratorion hyväksyminen; sekä

4) kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti toimitettujen tietojen käsittely.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Kari Paaso

LIITE 2


5. Kemikaalilain 48 a §:n mukaisten tietojen käsittelystä perittävät vuotuiset maksut

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä 377/1998 mainittujen tietojen käsittely:

Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä 1―100 kappaletta 180 mk kappaleelta vuodessa
100 kappaletta ylittäviltä osin 90 mk kappaleelta vuodessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.