624/1998

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Asetus Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen voimaansaattamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §

Québecissä 12 päivänä heinäkuuta 1995 Suomen ja Québecin välillä tehty sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutos, jonka eräät määräykset on hyväksytty 27 päivänä syyskuuta 1996 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1309/1996) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 27 päivänä syyskuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 12 päivänä elokuuta 1998, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä muutoksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 69/1998)

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.