622/1998

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 1 päivänä lokakuuta 1993 annetun asetuksen (848/1993) 1 § ja 2 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1127/1997, seuraavasti:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmista 864 (1993), 1127 (1997), 1173 (1998) ja 1176 (1998) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteitaan Angolaan tämän asetuksen mukaisesti.

2 a §

Taloudellisten suhteiden rajoittamisesta Angolaan on tämän asetuksen lisäksi voi- massa, mitä siitä on säädetty neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1705/98 tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan "União Nacional para a Independência Total de Angolan" (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2229/97 kumoamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä elokuuta 1998.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.