612/1998

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt

kumota opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta 1 päivänä maaliskuuta 1996 antamansa päätöksen (130/1996) liitteenä olevan maksutaulukon 12 kohdan ja

muuttaa taulukon 11 kohdan seuraavasti:

Liite

Maksutaulukko

Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Mk
11) korkeakoulujen arviointineuvoston lautakunnan päätös hakemukseen, joka koskee erikoistumisopintojen rekisteriin merkitsemistä 5 000,―

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

Sellaisesta opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen 1 ja 3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Heikki Rosti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.