607/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä 12 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (219/1997) 10 §:n 7 ja 8 momentin ja

lisännyt uuden 10 a §:n seuraavasti:

10 §
Etusijajärjestys viitemääriä hallinnollisesti myytäessä

Ryhmä 3: Tähän ryhmään kuuluvat tuottajat, jotka pitävät alkuperäisrotuja, ja tuottajat, joiden tuottama maito menee pääosin luomutuotteiden valmistukseen. Jälkimmäisenä mainitut tuottajat ovat tässä ryhmässä huonommalla etusijalla.

Ostajan on hakemuksessaan ilmoitettava, missä ryhmässä hän hakee lisäviitemäärää. Ne hakemukset, joita ei voida myyntitarjousten puuttuessa hyväksyä, otetaan viran puolesta huomioon seuraavilla hakukerroilla.

10 a §
Etuosto-oikeus viitemääriä hallinnollisesti myytäessä

Edellä 10 §:ssä mainitusta etusijajärjestyksestä poiketen tuotantorenkaan ja 6 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän osakkailla on etuosto-oikeus siihen viitemäärän osaan, jonka kyseessä olevan tuotantorenkaan tai yhteenliittymän osakkaana ollut tuottaja on myynyt valtiolle ja joka on ollut yhdistettynä osaksi tuotantorenkaan tai yhteenliittymän viitemäärää.

Edellä 5 §:ssä tarkoitetulla vuokramiehellä on 10 §:ssä mainitusta etusijajärjestyksestä poiketen etuosto-oikeus ennen muita tuottajia siihen viitemäärän osaan, joka on ollut hänen hallinnassaan vuokrasopimuksen perusteella vähintään neljä vuotta ja jonka vuokranantaja on myynyt valtiolle vuokrasopimuksen päätyttyä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuottajan on hakemuksessaan ilmoitettava etuosto-oikeudestaan ja sen perusteesta. Viitemääriä on etuosto-oikeuden perusteella haettava viimeistään ensimmäisellä myyntiä seuraavalla hakukerralla.


Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä elokuuta 1998.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.