606/1998

Annettu Helsingissä 12 päivänä elokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp lihahygieniasta annetun päätöksen muuttamisesta1) 10/EEO/1998 12.8.1998 1.10.1998
MMMp nautojen merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnasta2) 12/EEO/1998 12.8.1998 17.8.1998

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

1) neuvoston direktiivi 64/433/ETY, muut. direktiivillä 91/497/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 69 ja 95/23/EY; EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 7
2) neuvoston asetus 820/97/EY; EYVL N:o L 117, 7.5.1997, s. 1, komission asetus 2630/97/EY; EYVL N:o L 354, 30.12.1997, s. 23, komission asetus 494/98/EY; EYVL N:o L 60, 28.2.1998, s. 78

Helsingissä 12 päivänä elokuuta 1998

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Hallitussihteeri
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.