605/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 1998

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Serbian tasavaltaan tehtävien uusien investointien kieltämisestä

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavan Serbian tasavaltaa koskevan asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1―3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o 1607/98 Serbian tasavaltaan tehtävien uusien investointien kieltämisestä; EYVL N:o L 209, 25.7.1998, s. 16. Menettämisseuraamuksista säädetään saman luvun 8―13 §:ssä.

Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Helsingissä 10 päivänä elokuuta 1998

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Ulkoasiainsihteeri
Raili Lahnalampi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.