599/1998

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 1998

Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 21 ja 24 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1256/1997) 24 §:n 2 momentti sekä

lisätään asetuksen 21 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

21 §
Vahtiperämiehenkirja

Kotimaanliikenteeseen oikeuttavan vahtiperämiehenkirjan osalta ei vaadita meripalvelua kotimaanliikennettä laajemmassa liikenteessä.

24 §
Vähimmäisvaatimukset aluksen päällikön pätevyydeksi

Kotimaanliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300, päälliköllä tulee olla kotimaanliikenteen laivurinkirja. Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivän matkustaja-aluksen päälliköltä vaaditaan lisäksi 12 kuukauden meripalvelu perämiehenä tai päällikkönä.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1998.

Naantalissa 7 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.