592/1998

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Laki rajavyöhykelain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä toukokuuta 1947 annetun rajavyöhykelain (403/1947) 10 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 533/1976, seuraavasti:

10 §

Joka rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rajavyöhykelain rikkomisesta sakkoon.

Rangaistus valtionrajarikoksesta säädetään rikoslain 17 luvun 7 §:ssä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 6/1997
HE 117/1997
LaVM 3/1998
SuVM 2/1998
EV 60/1998

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.