588/1998

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisista huvitilaisuuksista 9 päivänä elokuuta 1968 annetun lain (492/1968) 18 § seuraavasti:

18 §

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) luvattomasti toimeenpanee tässä laissa tarkoitetun tilaisuuden, jonka järjestämiseen tarvitaan viranomaisen lupa,

2) rikkoo tällaisen tilaisuuden toimeen-panemisesta tässä laissa säädettyjä tai sen nojalla annettuja määräyksiä tai

3) muulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä,

on tuomittava huvitilaisuuksista annettujen määräysten rikkomisesta sakkoon.

Rangaistus tässä laissa tarkoitetun järjestysmiehen vastustamisesta säädetään rikoslain 17 luvun 6 §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 6/1997
HE 117/1997
LaVM 3/1998
SuVM 2/1998
EV 60/1998

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.